БГЦПО Плевен

Ул. Ал. Стамболийски 16
BG-5800 Плевен
Тел.: + 359 64 882 821, 882 822, 882 826
Факс: + 359 64 882 845

E-mail: info@pl.bgcpo.bg