График на планираните курсове от 01.01.2007 г. до 31.12. 2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БГЦПО Стара Загора

Ул. Армейска 7
BG-6010 Стара Загора
Тел.: +35942600394
Факс: +35942601138

E-mail: info@bgcpo.bg